Крайна цена в лева с ДДС:           

Срок на изплащане в брой месеци:  
Срокът на изплащане зависи от годината на производство и се договаря във всеки конкретен случай. Възможно е да се договори по-къс или по-дълъг срок от посочения.
Максималният възможен срок на изплащане (само за нови автомобили) е до 60 месеца.

Първоначална вноска: 
Стандартната първоначална вноска е 30%. За леки автомобили е възможно да се
договори и по-ниска първоначална вноска.Брой месечни вноски:

месечна вноска:

Разходи
Освен първоначална вноска при подписване на договора дължите заплащане на административна такса и на съпътстващи разходи. Административната такса е еднократна и е по действащата към момента тарифа. Съпътстващите разходи са разходите, които е необходимо да заплатите за прехвърляне на собствеността, регистрация и въвеждане в експлоатация на избраното от Вас МПС, като: